Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Atrofija

Prevod slovenske besede atrofíja v angleški jezik.
Slovenska beseda: atrofíja
Razlaga slovenske besede: med.zmanjšanje obsega organa ali tkiva zaradi zmanjšanja celic; upadanje, usihanje:ž
Angleška beseda: atrophy
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo atrofija.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo atrofija:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo atrofija:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo atrophy:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Akomodiran, Akomodiranje, Akomodirati, Akompetitiven, Akomunist
Pogoji uporabe