Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: evroatlantski

Evroatlantski

Prevod slovenske besede evroatlantski v angleški jezik.
Slovenska beseda: evroatlantski
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: Euro-Atlantic
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo evroatlantski.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo evroatlantski:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo evroatlantski:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo euro-atlantic:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Frajžold, Frak, Frakar, Frakarica, Frakarija
Pogoji uporabe