Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Galunovec

Prevod slovenske besede galúnovec v angleški jezik.
Slovenska beseda: galúnovec
Razlaga slovenske besede: petr.kamnina, v kateri prevladuje kalijev aluminijev sulfatm
Angleška beseda: alum
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo galunovec.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo galunovec:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo galunovec:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo alum:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Zdravilčev, Zdravilec, Zdravilen, Zdraviliščar, Zdravilišče
Pogoji uporabe