Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Kalo

Prevod slovenske besede kálo v angleški jezik.
Slovenska beseda: kálo
Razlaga slovenske besede: zmanjšanje teže, prostornine ali kvalitete, ki nastane pri blagu med prevozom, predelavo, skladiščenjem:m
Angleška beseda: ullage
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo kalo.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo kalo:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo kalo:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo ullage:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Arhioportunizem, Arhipastir, Arhipel, Arhipelag, Arhipelaški
Pogoji uporabe