Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Lobovati

Prevod slovenske besede lóbovati v angleški jezik.
Slovenska beseda: lóbovati
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: loft
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo lobovati.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo lobovati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo lobovati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo loft:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Pocankarjanski, Pocankarski, Pocapinitise, Pocapljati, Pocar
Pogoji uporabe