Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Mižati

Prevod slovenske besede mižáti v angleški jezik.
Slovenska beseda: mižáti
Razlaga slovenske besede: imeti zaprte oči:nedov.
Angleška beseda: to have eyes shut
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo mižati.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo mižati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo mižati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo to have eyes shut :
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Krmilnoregulacijski, Krmilnosignalen, Krmilnoupravljalen, Krmina, Krmiža
Pogoji uporabe