Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: nadsektorski

Nadsektorski

Prevod slovenske besede nadsektorski v angleški jezik.
Slovenska beseda: nadsektorski
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: trans-sectoral
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo nadsektorski.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo nadsektorski:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo nadsektorski:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo trans-sectoral:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Steklar, Steklarček, Steklarica, Steklarija, Steklarjev
Pogoji uporabe