Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: navezovalen

Navezovalen

Prevod slovenske besede navezoválen v angleški jezik.
Slovenska beseda: navezoválen
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: linked as
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo navezovalen.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo navezovalen:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo navezovalen:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo linked as:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Izolacionalizem, Izolacionist, Izolacionističen, Izolacionizem, Izolačen
Pogoji uporabe