Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Navezovati

Prevod slovenske besede navezováti v angleški jezik.
Slovenska beseda: navezováti
Razlaga slovenske besede: z vezanjem nameščati, dajati na kaj:nedov.
Angleška beseda: to rope (up)
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo navezovati.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo navezovati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo navezovati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo to rope (up):
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Ponaturen, Ponaukovati, Ponavaden, Ponavadi, Ponavljač
Pogoji uporabe