Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Običaj

Prevod slovenske besede običáj v angleški jezik.
Slovenska beseda: običáj
Razlaga slovenske besede: nav. mn., navadno s prilastkomkar se v ustaljeni obliki ponavlja {iz roda v rod} ob določeni človekovi dejavnosti, dogajanju:m
Angleška beseda: custom
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo običaj.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo običaj:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo običaj:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo custom:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Pohrkavati, Pohrkovanje, Pohrkovati, Pohrombati, Pohrskavanje
Pogoji uporabe