Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: odgonetanje

Odgonetanje

Prevod slovenske besede odgonétanje v angleški jezik.
Slovenska beseda: odgonétanje
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: decipherment
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo odgonetanje.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo odgonetanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo odgonetanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo decipherment:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Zagladeti, Zagladitev, Zagladiti, Zagladniti, Zaglagoliti
Pogoji uporabe