Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: odpravljanje

Odpravljanje

Prevod slovenske besede odprávljanje v angleški jezik.
Slovenska beseda: odprávljanje
Razlaga slovenske besede: glagolnik od odpravljati:s
Angleška beseda: troubleshooting
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo odpravljanje.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo odpravljanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo odpravljanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo troubleshooting:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Okradati, Okradenec, Okradenka, Okradnik, Okraguljčiti
Pogoji uporabe