Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: ponesnaženje

Ponesnaženje

Prevod slovenske besede ponesnáženje v angleški jezik.
Slovenska beseda: ponesnáženje
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: ponesn�enje
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo ponesnaženje.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo ponesnaženje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo ponesnaženje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo ponesn�enje:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Razmejevalen, Razmejevalnik, Razmejevanje, Razmejevati, Razmejičenje
Pogoji uporabe