Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Predigrati

Prevod slovenske besede prèdigráti v angleški jezik.
Slovenska beseda: prèdigráti
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: overture
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo predigrati.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo predigrati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo predigrati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo overture:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Neadekvaten, Neadekvatnost, Neadherenten, Neadheziven, Neadiabaten
Pogoji uporabe