Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Pravica

Prevod slovenske besede pravíca v angleški jezik.
Slovenska beseda: pravíca
Razlaga slovenske besede: kar je v skladu s človekovimi, družbenimi predstavami, pravili o {moralnih} vrednotah:ž
Angleška beseda: right
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo pravica.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo pravica:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo pravica:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo right:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Pozvenkavati, Pozvijačiti, Pozvončkati, Pozvončkavati, Pozvončkljati
Pogoji uporabe