Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: razmejevalnik

Razmejevalnik

Prevod slovenske besede razmejeválnik v angleški jezik.
Slovenska beseda: razmejeválnik
Razlaga slovenske besede:
Angleška beseda: delimiter
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo razmejevalnik.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo razmejevalnik:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo razmejevalnik:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo delimiter:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Štalica, Štalicakravica, Štaličica, Štalinka, Štaliti
Pogoji uporabe