Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: sodoživljanec

Sodoživljanec

Prevod slovenske besede sòdožívljanec v angleški jezik.
Slovenska beseda: sòdožívljanec
Razlaga slovenske besede: m
Angleška beseda:
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo sodoživljanec.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo sodoživljanec:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo sodoživljanec:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo :
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Avdiovezje, Avdiovhod, Avdiovideo, Avdiovirus, Avdiovizija
Pogoji uporabe