Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: sodoživljanje

Sodoživljanje

Prevod slovenske besede sòdožívljanje v angleški jezik.
Slovenska beseda: sòdožívljanje
Razlaga slovenske besede: glagolnik od sodoživljati:s
Angleška beseda:
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo sodoživljanje.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo sodoživljanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo sodoživljanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo :
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Obsmejati, Obsmŕtnica, Obsmučarski, Obsocialen, Obsodba
Pogoji uporabe