Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: zadrleščniti

Zadrleščniti

Prevod slovenske besede zadrléščniti v angleški jezik.
Slovenska beseda: zadrléščniti
Razlaga slovenske besede: dov.
Angleška beseda:
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo zadrleščniti.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo zadrleščniti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo zadrleščniti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo :
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Pastiričkin, Pastirin, Pastirinka, Pastiriški, Pastiriti
Pogoji uporabe