Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: zadrleškniti

Zadrleškniti

Prevod slovenske besede zadrléškniti v angleški jezik.
Slovenska beseda: zadrléškniti
Razlaga slovenske besede: dov.
Angleška beseda: zadrl�kniti
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo zadrleškniti.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo zadrleškniti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo zadrleškniti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo zadrl�kniti:
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Nepožrtvovalen, Nepragmatičen, Neprakticirajoč, Nepraktičen, Nepraktičnost
Pogoji uporabe