Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: slovensko angleški slovar .: zadrleskniti

Zadrleskniti

Prevod slovenske besede zadrléskniti v angleški jezik.
Slovenska beseda: zadrléskniti
Razlaga slovenske besede: z drleskom zapreti:dov.
Angleška beseda:
Razlaga angleške besede:
Pomagajte nam izboljšati slovensko angleški slovar ter predlagajte izboljšave za besedo zadrleskniti.
Predlagajte nov angleški prevod za besedo zadrleskniti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo zadrleskniti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo :
Pošlji
Naključne besede v slovensko angleškem slovarju:
Zablodnica, Zablodnik, Zablodnja, Zablodnost, Zablojati
Pogoji uporabe