Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

(foot)path

Prevod angleške besede (foot)path v slovenski jezik.
Angleška beseda: (foot)path
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: stezà
Razlaga slovenske besede: zelo ozka, preprosta pot za pešce:ž
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo (foot)path.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo (foot)path:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo stezà:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo (foot)path:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Gl�sbenopedag�ki, Gl�sbenotehnol�ki, Musical instruments, Musical instrument, Musical instrument
Pogoji uporabe