Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Accents

Prevod angleške besede accents v slovenski jezik.
Angleška beseda: accents
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: akcênten
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo accents.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo accents:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo akcênten:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo accents:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Electroplating, Electric power, Electricity, Electronic economy, Electro
Pogoji uporabe