Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: angleško slovenski slovar .: acquaintance

Acquaintance

Prevod angleške besede acquaintance v slovenski jezik.
Angleška beseda: acquaintance
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: razpoznanje
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo acquaintance.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo acquaintance:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo razpoznanje:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo acquaintance:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Afflictions, Afflictions, Afflicted, nevoščljivec , Inconspicuous
Pogoji uporabe