Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Adjuvant

Prevod angleške besede adjuvant v slovenski jezik.
Angleška beseda: adjuvant
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: adjuvanten
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo adjuvant.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo adjuvant:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo adjuvanten:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo adjuvant:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Odklonj�tvo, Timer event, Decoding, To decipher, Exhume
Pogoji uporabe