Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Barometer

Prevod angleške besede barometer v slovenski jezik.
Angleška beseda: barometer
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: barométer
Razlaga slovenske besede: priprava za merjenje zračnega pritiska:m
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo barometer.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo barometer:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo barométer:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo barometer:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Challenged, To rebut, Challenge, To rebut, Scour
Pogoji uporabe