Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Distress

Prevod angleške besede distress v slovenski jezik.
Angleška beseda: distress
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: stíska
Razlaga slovenske besede: neugodno, težko rešljivo stanje navadno zaradi pomanjkanja materialnih dobrin:ž
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo distress.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo distress:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo stíska:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo distress:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Bullfinch, Calliope, To muddy, Kal�anje, Kal�atise
Pogoji uporabe