Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: angleško slovenski slovar .: electroplating

Electroplating

Prevod angleške besede electroplating v slovenski jezik.
Angleška beseda: electroplating
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: elektrogalvanski
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo electroplating.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo electroplating:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo elektrogalvanski:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo electroplating:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Mungo, Ammo, Ammunition, Municipale, Whitebark pine
Pogoji uporabe