Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Gram

Prevod angleške besede gram v slovenski jezik.
Angleška beseda: gram
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: grám
Razlaga slovenske besede: utežna mera, tisočina kilograma:m
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo gram.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo gram:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo grám:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo gram:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Norway as, V�nica, Veteran, Veteran, Veteran
Pogoji uporabe