Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Northwest

Prevod angleške besede northwest v slovenski jezik.
Angleška beseda: northwest
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: séverozahòd
Razlaga slovenske besede: smer na nebu ali zemlji med severom in zahodom:m
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo northwest.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo northwest:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo séverozahòd:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo northwest:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Focal length, Club, Gorj�ki, Mustard, gornik
Pogoji uporabe