Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: angleško slovenski slovar .: pr�dbakteriol�ki

Pr�dbakteriol�ki

Prevod angleške besede pr�dbakteriol�ki v slovenski jezik.
Angleška beseda: pr�dbakteriol�ki
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: prèdbakteriolóški
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo pr�dbakteriol�ki.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo pr�dbakteriol�ki:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo prèdbakteriolóški:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo pr�dbakteriol�ki:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Melodic, Melody, Melodics, Melodrama, Melodrama
Pogoji uporabe