Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Pr�nica

Prevod angleške besede pr�nica v slovenski jezik.
Angleška beseda: pr�nica
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: próžnica
Razlaga slovenske besede: Slovar slovenskega knjižnega jezika
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo pr�nica.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo pr�nica:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo próžnica:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo pr�nica:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Kult�rnoantropol�ki, Cultural protection, Cultural studies, kulturolog , Kumanovo
Pogoji uporabe