Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: angleško slovenski slovar .: pr�ti�pijon�a

Pr�ti�pijon�a

Prevod angleške besede pr�ti�pijon�a v slovenski jezik.
Angleška beseda: pr�ti�pijon�a
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: prótišpijonáža
Razlaga slovenske besede: knjižnokontrašpijonaža, protivohunstvo:ž
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo pr�ti�pijon�a.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo pr�ti�pijon�a:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo prótišpijonáža:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo pr�ti�pijon�a:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Citatol�ki, To quote, Quote, Quotation, Citations
Pogoji uporabe