Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: angleško slovenski slovar .: pripr�atise

Pripr�atise

Prevod angleške besede pripr�atise v slovenski jezik.
Angleška beseda: pripr�atise
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: priprášatise
Razlaga slovenske besede: nar.z vpraševanjem priti kam:dov.
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo pripr�atise.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo pripr�atise:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo priprášatise:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo pripr�atise:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Small-bore, Amongst the, Seldom, Hardly anyone, M�lokmet�ki
Pogoji uporabe