Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Rank

Prevod angleške besede rank v slovenski jezik.
Angleška beseda: rank
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: rángoven
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo rank.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo rank:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo rángoven:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo rank:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Stadium, Stadium, Staffordshire, Staphylococci, Staphylococci
Pogoji uporabe