Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

To change

Prevod angleške besede to change v slovenski jezik.
Angleška beseda: to change
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: preobláčiti
Razlaga slovenske besede: oblačiti v drugo oblačilo, perilo:nedov.
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo to change.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo to change:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo preobláčiti:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo to change:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Domestication, To domesticate, Domestication, Sinks, Dolines
Pogoji uporabe