Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

To compare

Prevod angleške besede to compare v slovenski jezik.
Angleška beseda: to compare
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: primérjati
Razlaga slovenske besede: ugotavljati enakost, podobnost ali različnost med dvema ali več lastnostmi, značilnostmi:nedov.
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo to compare.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo to compare:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo primérjati:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo to compare:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Fifty, Fifty, Sixty, Sixty, Forty
Pogoji uporabe